Wednesday, March 30, 2011

AQIDAH ISLAMIYAH

Definisi Akidah Islamiyyah
Akidah Islamiyyah adalah iman kepada Allah, para malaikatNya, kitab-kitabNya, para rasulNya, hari akhir dan qadla dan qadar yang baik maupun burukkeduanya dari Allah Swt.
Apa itu IMAN?
 Iman adalah pembenaran yang bersifat pasti (tashdiiqul jazm), yang sesuai dengan kenyataan, yang muncul dari adanya dalil/bukti. (Catatan: dalil untuk masalah iman, adakalanya bersifat naqli dan atau aqli, tergantung perkara yang diimani.
 
   Penerapan Dalil Aqli dan Naqli
Dalil Aqli    Perkara yang masih dalam jangkaun pancaindera/akal = Meyakini keberadaan    Allah  dari ciptaanNya: Laut, langit, bumi, air, manusia, hewan, dsb
Dalil Naqli   Perkara-perkara di luar jangkauan pancaindera/akal = Meyakini keberadaan malaikat, surga, neraka, hari kiamat
Kerusakan akidah umat Islam
#  Terpengaruh oleh filsafat Yunani: Misalnya konsep Wihdatul Wujud (menyatunya Allah dalam tubuh manusia).
# Punya akidah tapi tidak difungsikan dengan benar.
# Mengakui keberadaan “Tuhan” yang lain. Sehingga tidak percaya dengan Allah Swt.

No comments:

Post a Comment